SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
Tel./Faks: + 48 32/ 788-55-40
e-mail: klub@salusint.com.pl
Copyright by Salus International
KONTAKT
Klub Klienta jest kierowany przez firmę Salus International a osobami odpowiedzialnymi za kontakt są:
Magdalena Oblas e-mail: m.oblas@salusint.com.pl
Jerzy Kurkowski e-mail: j.kurkowski@salusint.com.pl
SALUS INTERNATIONAL
KLUB KLIENTA

SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
Tel./Faks: + 48 32/ 788-55-40
e-mail: klub@salusint.com.pl